Minimálny počet jázd

08.03.2016 1959x

Základňa pre jazdy NaTesle S90D je v Nitre, pre X90D v Košiciach a pre P100D v Trnave. Jazdy však ponúkame pre celé Slovensko aj do iných miest. Prídeme tam teda na jazdu za Tebou, bez príplatkov za pristavenie. Aby sa nám to ekonomicky oplatilo, každé mesto má definovaný minimálny počet jázd (podľa hodín). Ak tento počet nebude naplnený, môže sa stať, že Tvoja jazda bude odrieknutá. Potom si budeš môcť vybrať iný termín.

Minimálny počet jázd je definovaný takto:

Mesto S 90D X 90D S P100D
Bratislava 4 20 ** 3
Trnava 3 20 ** 1
Nitra 1 20 ** 3
Trenčín 4 * 5 * 3
Žilina 5 * 5 * 5 *
Banská Bystrica5 * 5 * 5 *
Ružomberok 8 * 5 * -
Poprad 20 ** 5 20 **
Prešov 20 ** 3 20 **
Košice 20 ** 1 20 **

* Niektoré mestá sú logisticky na ceste za sebou. Ak bude vo vzdialenejších mestách dopyt dostatočný, v bližších ale slabšie obsadených urobíme jazdy aj v prípade nižšieho počtu jázd.
** Sumárne aj počas viacerých dní za sebou.

Ak náhodou bude tvoja jazda odrieknutá, neznamená to, že sa nebude konať vôbec. Máš právo na výber iného termínu, prípadne aj v inom meste.

« Blog