Platba poukážkami

Jazdu NaTesle môžeš zaplatiť aj poukážkami Edenred (služby / darčeky).

V systéme Edenred si prosím vytvor zľavovú poukážku, ktorú nám potom doručíš:

 • E-ticket

  Poukážku typu e-tiket mi prosím pošli na email mato@natesle.sk

 • Fyzické poukážky

  Fyzické poukážky je potrebné doručiť na adresu:
  Helper media, s.r.o.
  SNP 888/30
  920 01 Hlohovec

Dôležité!

Nezabudni dopísať variabilný symbol objednávky, ktorú si želáš poukážkami zaplatiť.

Pri posielaní poštou posielajte prosím iba doporučené zásielky. Za stratu poštovej zásielky neručíme.

Objednávka bude po doručení poukážok znížená o hodnotu poukážky. Prípadný preplatok bude pripísaný k Tesla bodom ako zľava na ďalšiu jazdu.