Platba poukážkami

Platba za jazdu NaTesle je možná aj poukážkami Edenred (služby / darčeky).

E-ticket

Poukážku typu etiket mi prosím pošlite na email mato@natesle.sk

Fyzické poukážky

Fyzické poukážky je potrebné doručiť na adresu:
Zajazdi si na Tesle, s.r.o.
SNP 888/30
920 01 Hlohovec

Dôležité!

Pri posielaní poukážok poštou ich prosím posielajte iba ako doporučené zásielky. Za stratu poštovej zásielky neručíme.

Nezabudnite dopísať VS objednávky, ktorú si želáte poukážkami zaplatiť.

Objednávka Vám po doručení poukážok bude znížená o cenu poukážky. Prípadný preplatok Vám bude pripísaný k Tesla bodom ako zľava na ďalšiu jazdu.